دکتر_وحید_بیاتی

کلینیک کار درمانی و گفتار درمانی حامی

فلج مغزی و انواع آن

فلج مغزی و انواع آن

اگر به تازگی پزشک محترم تشخیص یکی از انواع فلج مغزی یا به اختصار "سی پی" را برای کودک شما یا یکی از افراد خانواده یا آشنایان مطرح کرده است، احتمالا در وهله اول شوکه می شوید. سپس در پی سخنان و اخباری...