آبریزش دهان

کلینیک کار درمانی و گفتار درمانی حامی

آبریزش دهان

آبریزش دهان

❌آبریزش دهان❌ . ⭕️۶ ماهگی : کودک میتواند، در حالات خوابیده به پشت، خوابیده به شکم و نشسته بزاق خود را کنترل کند، مگر در حالت دندان در اوردن و یا انجام یک عمل حرکتی ظریف. . ⭕️۹ ماهگی، حتی در حال...