گفتاردرمانی کلینیک حامی

کلینیک کار درمانی و گفتار درمانی حامی

لکنت، از تشخیص تا درمان

لکنت، از تشخیص تا درمان

لکنت که نوعی اختلال گفتاری است، شامل مشکلات مکرر و قابل توجهی در روان بودن و جریان گفتاری طبیعی است. افرادی که لکنت دارند، می دانند چه می خواهند بگویند اما در گفتن آن مشکل دارند. به عنوان مثال، آن...

گفتاردرمانی کودکان سی پی

گفتاردرمانی کودکان سی پی

گفتار واضح حاصل عملکردهای صحیح دستگاه تنفس، اواسازی، تشدید و تولید است. هم چنین حرکات گفتاری احتیاج به سرعت و هماهنگی و کنترل اندام های گویایی دارد. در تمام انواع سی پی، اغلب موارد ذکر شده با مشکل...