کاردرمانی کلینیک حامی

کلینیک کار درمانی و گفتار درمانی حامی

در مراکز کاردرمانی چه خدماتی ارائه می شود؟

در مراکز کاردرمانی چه خدماتی ارائه می شود؟

کاردرمانی چیست؟ برای چه افرادی مناسب است؟ یک متخصص درمانگر چه کاری می تواند برای ما انجام دهد؟ چگونه بهترین مرکز کاردرمانی در تهران و سایر نقاط کشور را بیابیم؟ این سوالات و موارد مشابه آن همگی پرسش...

حس وستیبولار یا تعادل چیست؟

حس وستیبولار یا تعادل چیست؟

حفظ تعادل در کودک و اینکه چگونه شروع به راه رفتن کند، بازی کند، با اطرافیان خود ارتباط برقرار کند و به طور کلی واکنش های او در موقعیت های مختلف، وابسته به سیستم وستیبولار است. اما این که سیستم یا حس...

بازی درمانی

بازی درمانی

بازى درمانى بازي راه ارتباطي کودک با ديگران و پيرامون وي و همه دنياي اوست.بازي درماني يکي از موثر ترين روش هاي درماني در رشد عملکرد هاي جسمي و رواني کودک هست، در خلال بازي و تحليل بازي يک کودک مي...