درباره ما

کاردرمانی قدرت خاوری، گفتاردرمانی زهرا امیری

کاردرمانی قدرت خاوری، گفتاردرمانی زهرا امیری

ارائه خدمات نوین توانبخشی و باز توانبخشی

مجموعه ما با بهره گیری از کادری مجرب ،متعهد و علمی و استفاده از تجهیزات به روز توانبخشی در راستای هدف خدمت به جامعه توانخواهان ایران ،آماده ارائه خدمات نوین توانبخشی و باز توانبخشی در حیطه های مختلف جهت بهبود و تعالی سطح عملکردی و استقلال کودکان مبتلا به ضایعات سیستم عصبی مرکزی میباشد.

برای خدمت و حمایت از کودکان توانخواه شما ،نام “حامی” را بر خود نهادیم.

مجموعه ما با رویکردی “مراجع محور” پس از ارزیابی و معاینات اولیه اهداف کوتاه مدت و بلند مدت درمانی مراجع را بصورت واضح و مشخص به ایشان ارائه نموده و پس از اطمینان از آگاهی کامل مراجع به روند و مسیر درمان، خدمات توانبخشی را ارائه می نماید.

خدمات ما شامل موارد زیر می باشد :

  • کاردرمانی جسمی-حرکتی کودکان
  • کاردرمانی ذهنی و شناختی
  • گفتاردرمانی
  • روانشناسی و مشاوره آموزشی کوکان
  • بازی درمانی
  • توانبخشی بینایی
  • intensive therapy
  • ارزیابی و درمان اختلالات یادگیری
  • معاینه و ارزیابی رشد روانی حرکتی کودکان
  • تهیه و تجویز وسایل کمکی حرکت مانند ارتزها و …