کاردرمانگر

کلینیک کار درمانی و گفتار درمانی حامی

فلج مغزی : ابهام ها و پاسخ ها (قسمت سوم)

فلج مغزی : ابهام ها و پاسخ ها (قسمت سوم)

فلج مغزي: ابهام ها و پاسخ ها (قسمت سوم) انواع فلج مغزي چه مواردي هستند؟ غالبا فلج مغزي در سه گروه اصلي طبقه بندي مي شود: اسپاستيک، ديس کينتيک (آتتوئيد) و آتاکسيک. نکته بسيار مهم اينست که در اغلب...

فلج مغزی : ابهام ها و پاسخ ها (قسمت دوم)

فلج مغزی : ابهام ها و پاسخ ها (قسمت دوم)

فلج مغزي: ابهام ها و پاسخ ها (قسمت ۲) . فلج_مغزي چيست؟ مغز ما تمام فعاليتهايي که در طي شبانه روز انجام مي دهيم را کنترل مي کند؛ بدين صورت که قسمتهاي مختلف آن مسئول کنترل حرکات عضلات بدن است. فلج...

فلج مغزی : ابهام ها و پاسخ ها (قسمت اول)

فلج مغزی : ابهام ها و پاسخ ها (قسمت اول)

فلج مغزی ابهام ها وپاسخ ها(قسمت۱) فلج_مغزی چیست؟ اگر به تازگی پزشک محترم تشخیص یکی از انواع فلج مغزی یا به اختصار "سی پی" را برای کودک شما یا یکی از افراد خانواده یا آشنایان مطرح کرده است، احتمالا...