دکتر_وحید_بیاتی

کلینیک کار درمانی و گفتار درمانی حامی

فلج مغزی : ابهام ها و پاسخ ها (قسمت اول)

فلج مغزی : ابهام ها و پاسخ ها (قسمت اول)

فلج مغزی ابهام ها وپاسخ ها(قسمت۱) فلج_مغزی چیست؟ اگر به تازگی پزشک محترم تشخیص یکی از انواع فلج مغزی یا به اختصار "سی پی" را برای کودک شما یا یکی از افراد خانواده یا آشنایان مطرح کرده است، احتمالا...