علمی

کلینیک کار درمانی و گفتار درمانی حامی

از چه سنی نگران راه رفتن کودک باشیم؟

از چه سنی نگران راه رفتن کودک باشیم؟

  اکثر نوزادان سالم بین ۹ تا ۱۲ ماهگی اولین گام های خود را برمیدارند و تا سن ۱۴ تا ۱۵ ماهگی میتوانند به طور مستقل راه بروند.نهایتا با در نظر گرفتن زمینه های وراثت کودک، نحوه ی تربیت و آموزش...

فلج مغزی: ابهام ها و پاسخ ها (قسمت بیست و نهم)

فلج مغزی: ابهام ها و پاسخ ها (قسمت بیست و نهم)

فلج مغزی: ابهام ها و پاسخ ها (قسمت بیست و نهم) ●چه درمانهایی برای حل مشکلات حرکتی کودک فلج مغزی وجود دارد؟ (بخش سوم) ۱. اورتوزها، ۲. اسپلینت های اندام فوقانی، ۳. گچ گیری اندام تحتاتی ۴. تزریق بوتاکس...

فلج مغزی: ابهام ها و پاسخ ها (قسمت بیست و هشتم)

فلج مغزی: ابهام ها و پاسخ ها (قسمت بیست و هشتم)

فلج مغزی: ابهام ها و پاسخ ها (قسمت بیست و هشتم) ●چه درمانهایی برای حل مشکلات حرکتی کودک فلج مغزی وجود دارد؟ (بخش دوم) ۱. اورتوزها ۲. اسپلینت های اندام فوقانی به منظور حفظ دامنه حرکتی، بهتر گرفتن...

فلج مغزی: ابهام ها و پاسخ ها (قسمت بیست و هفتم)

فلج مغزی: ابهام ها و پاسخ ها (قسمت بیست و هفتم)

فلج مغزی: ابهام ها و پاسخ ها (قسمت بیست و هفتم) چه درمانهایی برای حل مشکلات حرکتی کودک فلج مغزی وجود دارد؟ درمانگرانی که در حیطه کودکان کار می کنند، نقش کلیدی در مدیریت و درمان مشکلات حرکتی این دسته...

فلج مغزی: ابهام ها و پاسخ ها (قسمت بیست و ششم)

فلج مغزی: ابهام ها و پاسخ ها (قسمت بیست و ششم)

فلج مغزی: ابهام ها و پاسخ ها (قسمت بیست و ششم) چه درمانهایی برای کمک به حل مشکل کودک من در دسترس هستند؟ درمانهای جدید زیادی در طی دو دهه گذشته در مورد کودکان فلج مغزی مطرح شده اند. نکته بسیار مهمی...

فلج مغزی: ابهام ها و پاسخ ها (قسمت بیست و پنجم)

فلج مغزی: ابهام ها و پاسخ ها (قسمت بیست و پنجم)

فلج مغزی: ابهام ها و پاسخ ها (قسمت بیست و پنجم) آیا همه آن چیزی که پزشکان و درمانگران راجع به فرزند من می دانند به من می گویند؟ پاسخ این سوال مثبت است. اما نکته مهم اینجاست که زمانی که درمانگران در...

فلج مغزی: ابهام ها و پاسخ ها (قسمت بیست و چهارم)

فلج مغزی: ابهام ها و پاسخ ها (قسمت بیست و چهارم)

فلج مغزی: ابهام ها و پاسخ ها (قسمت بیست و چهارم) آیا کودک بعدی من مبتلا به فلج مغزی خواهد شد؟ این موضوع بسیار بعید بنظر می رسد اما بهتر است شما در این زمینه با پزشک خود مشورت کنید. والدین باید احساس...

فلج مغزی: ابهام ها و پاسخ ها (قسمت بیست و سوم)

فلج مغزی: ابهام ها و پاسخ ها (قسمت بیست و سوم) آیا کودک من از امید به زندگی طبیعی برخوردار خواهد بود؟ مشکل اصلی کودکان فلج مغزی، آسیب اولیه مغز بوده که به دنبال آن آسیب ثانویه در سیستم اسکلتی-عضلانی...

فلج مغزی: ابهام ها و پاسخ ها (قسمت بیست و دوم)

فلج مغزی: ابهام ها و پاسخ ها (قسمت بیست و دوم)

فلج مغزی: ابهام ها و پاسخ ها (قسمت بیست و دوم) آیا ممکن است مشکلات رفتاری در کودک من ایجاد شود؟ در مسیر رشد کودکان فلج مغزی، ممکن است در بعضی از آنها رفتارهای نابهنجار، ضداجتماعی و غیرقابل کنترل شکل...

فلج مغزی: ابهام ها و پاسخ ها (قسمت بیست و یکم)

فلج مغزی: ابهام ها و پاسخ ها (قسمت بیست و یکم)

فلج مغزی: ابهام ها و پاسخ ها (قسمت بیست و یکم) آیا کودک من می تواند صحبت کند؟ انواع متنوعی از تواناییهای ارتباطی (کلامی و غیر کلامی) در میان کودکان فلج مغزی رواج دارد. بعضی از این کودکان برای...

فلج مغزی:ابهام ها و پاسخ ها (قسمت بیستم)

فلج مغزی:ابهام ها و پاسخ ها (قسمت بیستم)

فلج مغزی: ابهام ها و پاسخ ها (قسمت بیستم) آیا کودک من توان مراقبت از خود را خواهد داشت؟ هدف نهایی کاردرمانی رساندن کودک به حداکثر استقلال ممکن است. بعضی از کودکانی که فلج مغزی آنها از نوع خفیف است،...

فلج مغزی:ابهام ها و پاسخ ها(قسمت نوزدهم)

فلج مغزی:ابهام ها و پاسخ ها(قسمت نوزدهم)

فلج_مغزی: ابهام ها و پاسخ ها (قسمت نوزدهم) آیا وضعیت کودک من بدتر می شود؟ (بخش آخر) بعضی اوقات اینطور به نظر می رسد که وضعیت کودک مبتلا به فلج مغزی رو به زوال بوده و به اصطلاح "در حال بدتر شدن" است....