مشاوره و روانشناسی آموزش

یکی از اساسی ترین دغدغه های والدین کودکان مراجعه کننده به کلینیک توانبخشی وضعیت آینده تحصیلی و آموزشی فرزندانشان می باشد .

در این بخش از کلینیک همکاران روانشناس آموزش ما در کنار همکاران کاردرمانگر ذهنی وگفتاردرمانگر و با  همکاری آنان زمینه را برای بروز حداکثر توانایی آموزشی و تحصیلی کودکان شما فراهم می آورند.

از جمله خدمات ارایه شده در این بخش می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

  • آموزش دروس متناسب با توانایی ها و نیازهای دانش آموزان استثنایی 
  • تلاش برای شناخت و مفاهیم پایه ای و پیش دبستانی کودکان استثنایی
  • کمک به دانش آموزان در افزایش اعتماد به نفس ،کسب استقلال و بهبود توانایی آموزشی و اجتماعی
  • استفاده از ابزارهای کمک آموزشی مناسب و روش های تمرین متنوع در کلاس 
  • ایجاد آمادگی های لازم برای آزمون سنجش ورود به مدرسه
  • انجام تست هوش وکسلر و تفسیر آن